VII Powiatowy Internetowy Turniej Wiedzy

Zapraszamy, chętnych uczniów kl. VI-VIII oraz III GIM, do wzięcia udziału w VII Powiatowym Internetowy Turnieju Wiedzy „OMNIBUS”, którego organizatorem jest ZSA w Słupsku. Turniej składa się z dwóch części i obejmuje wiadomości i umiejętności z języka polskiego, języka angielskiego, historii, matematyki i biologii. Pierwszy etap 14 marca.
Więcej informacji udziela p. Ewa Gargas.