VII Gminny Konkurs Ortograficzny

29.04.2010r. – siódmy już raz odbył się w naszej szkole Gminny Konkurs Ortograficzny przygotowany i przeprowadzony przez p. Lucjanę Nowak. Jego cel to propagowanie wśród dzieci i młodzieży poprawnego pisania pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym oraz szerzenie nawyku pisania wyraźnego, czytelnego i estetycznego.
W konkursie wzięło udział 13 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych naszej gminy. Najlepsza w potyczkach ortograficznych okazała się Klaudia Kuca – uczennica klasy VI naszej szkoły.
Drugie miejsce zajął Piotr Berliński ze Szkoły Podstawowej w Boleszewie, a trzecie – Magdalena Nowak ze Szkoły Podstawowej w Sławsku.
Najlepsi otrzymali puchary, dyplomy i książki, a pozostali uczestnicy – nagrody pocieszenia – słowniki ortograficzne.

Gratulujemy Zwycięzcom!!!