Uroczystość zakończenia roku szkolnego

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

SZKOŁA PODSTAWOWA – NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
• Tytuł „WZOROWY UCZEŃ” – dyplom oraz nagroda książkowa dla wyróżniających się uczniów w klasach I-III:

KLASA I:
Hanna Tworek
Kinga Pągowska

KLASA II:
Piotr Śpiechowicz
Denis Bachuryński
Maja Gajda
Oskar Mazurek

KLASA III:
Adam Karandyszowski
Oskar Wiktor
Oliwier Konieczny
Igor Konieczny
Martyna Pągowska
Andżelika Sałankiewicz

• Grawerton i dyplom dla wyróżnionych uczniów kończących I etap edukacyjny za osiągnięcia i godne reprezentowanie szkoły w konkursach:

Igor Konieczny
Oliwier Konieczny
Oskar Wiktor
Adam Karandyszowski
Julia Świacka
Oskar Łanik

• Grawerton „NAJLEPSZY SPORTOWIEC W KLASACH I-III” i dyplom za godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych – Julia Sandomierska kl III

DYPLOM UKOŃCZENIA I ETAPU EDUKACYJNEGO – dla wszystkich uczniów klasy III wraz z życzeniami sukcesów w klasie czwartej
•  Dyplom „WZOROWA FREKWENCJA” Oskar Wiktor

• Tytuł „WZOROWY UCZEŃ” – świadectwo z wyróżnieniem, dyplom oraz nagroda książkowa dla wyróżniających się uczniów w klasach IV-VI:

KLASA IV:
Marcin Hinz

KLASA V:
Jakub Baran
Barbara Jastrzębska
Julia Myślak
Kinga Michałowska
Olga Michałowska
Marta Strupiechowska

• Dyplomy „PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW” – za zaangażowanie w życie klasy i szkoły oraz życzliwość i współpracę:
Agnieszka Świacka, Elżbieta Sandomierska, Małgorzata Pągowska, Anna Pasek-Maliszewska, Marzena Tworek, Beata Piechna, Tatiana Bachuryńska, Justyna Baran, Anna Gajda, Ewelina Gawin, Aleksandra Mazurek, Honorata Wijas, Honorata Woźniak, Urszula Wiktor-Żerman, Ewelina Drop-Konieczna i Grzegorz Konieczny, Katarzyna Grochowska i Jarosław Wiktor, Anna Rypulak-Łanik i Piotr Łanik, Justyna Hinz, Agata Jaskuła, Marzena Śledź, Agnieszka i Michał Baran, Aleksandra Borzych, Danuta Jabłońska, Bartosz Jastrzębski, Marta i Sebastian Martyka, Iwona i Krzysztof Michałowscy, Ewelina Myślak, Irena Obiała, Aleksandra Kempa-Owsiany, Monika Strupiechowska, Honorata Wijas, Anna Mazur, Renata Jęcek, Ewa Kurynko, Dorota Oliwa, Wioletta Wanago.

GIMNAZJUM – NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
• Tytuł „WZOROWY UCZEŃ” – świadectwo z wyróżnieniem, dyplom oraz nagroda książkowa dla wyróżniających się uczniów w klasach I-II:

KLASA I:
Natalia Pietrzyk
Filip Ryszka

KLASA II A:
Klaudia Wdówka
Weronika Szostakiewicz

KLASA II B:
Wiktoria Drop
Zofia Mrugalska

• Dyplom – podziękowanie dla redaktorów szkolnej gazetki FRUGO: Wiktoria Drop i Zofia Mrugalska.
• Grawerton i dyplom – podziękowanie za aktywną pracę i pełnienie funkcji przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego: Wiktoria Drop

ABSOLWENCI GIMNAZJUM – NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
• Tytuł „NAJLEPSZY ABSOLWENT GMINY SŁAWNO” – NAGRODA WÓJTA GMINY SŁAWNO Zuzanna Kowal – ucz. kl III B

• Tytuł „WZOROWY UCZEŃ” – świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem, dyplom oraz nagroda książkowa dla najlepszych absolwentów:

KLASA III A:
Patrycja Borowiec

KLASA III B:
Zuzanna Kowal
Bożena Lehsa
Dominik Urbaniak
Jakub Maksymiuk

• LISTY GRATULACYJNE DLA RODZICÓW – Dyrektor i Rada Pedagogiczna składają wyrazy uznania i szacunku za wzorowe wychowanie syna/córki:

Państwo Joanna i Rafał Borowiec
Państwo Katarzyna i Dariusz Kowal
Państwo Beata i Paweł Lehsa
Państwo Alicja i Ireneusz Urbaniak
Państwo Kornelia i Sylwester Maksymiuk

• Grawerton „NAJLEPSZY SPORTOWIEC ABSOLWENT”: Kamil Ostrowski i Wiktoria Maksymiuk.

• Dyplom ” MISTRZ SPORTU” dla absolwentów:
Wiktoria Borzych, Aleksandra Leśkiewicz, Dominik Urbaniak, Zuzanna Kowal, Kacper Martyka, Weronika Skwarek, Katarzyna Złotkowska.

• Dyplom za osiągnięcia i godne reprezentowanie szkoły w konkursach:
Jakub Maksymiuk, Zuzanna Kowal, Bożena Lehsa, Dominik Urbaniak, Katarzyna Złotkowska, Wiktoria Maksymiuk.

• Statuetka oraz dyplom – podziękowanie dla absolwentów za całokształt działań artystycznych i aktywną pracę w Szkolnym Kole Teatralnym BEZIMIENNI:
Zuzanna Kowal, Bożena Lehsa, Jakub Maksymiuk, Wiktoria Maksymiuk, Dominik Urbaniak, Aleksandra Chodynka.

• Dyplom – podziękowanie dla absolwentów za aktywną pracę w Samorządzie Uczniowskim:
Jakub Maksymiuk, Aleksandra Chodynka, Zuzanna Mrowińska, Weronika Skwarek, Patrycja Borowiec, Wiktoria Maksymiuk, Zuzanna Kowal, Bożena Lehsa, Wiktoria Gutowska, Wiktoria Borzych, Aleksandra Leśkiewicz.

• Grawerton i dyplom – podziękowanie dla absolwentów za aktywną pracę w wolontariacie:
Bożena Lehsa, Zuzanna Kowal, Katarzyna Złotkowska, Julia Meyer, Marcelina Śledź, Aleksandra Chodynka, Wiktoria Gutowska, Wiktoria Maksymiuk, Seweryn Krycki, Aleksandra Leśkiewicz, Wiktoria Borzych.

• Dyplomy „PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW” – za zaangażowanie w życie klasy i szkoły oraz życzliwość i współpracę: Mariola Bielak, Monika i Mariusz Duda, Wioleta Małoszyc, Anna Kosowicz, Monika Szczepanek, Anna Szostakiewicz, Barbara Milczarek, Katarzyna Wdówka, Beata i Karol Osenkowscy, Dorota Drop, Izabella i Andrzej Wieczorek, Barbara Sękowska, Joanna Mrugalska,Iwona Świerczewska, Marzena Śledź, Renata Meyer, Aleksandra Łanik, Małgorzata Złotkowska, Marzena Śledź, Hanna Chodynka, Sylwia Dubiał, Kornelia i Sylwester Maksymiuk, Bogumiła Rogóż, Beata i Robert Skibniewscy, Alicja Urbaniak, Małgorzata Złotkowska.

• DYPLOMY – PODZIĘKOWANIA:
Dyrektor wraz z Radą Pedagogiczną Zespołu Szkół składają szczególne podziękowania Przewodniczącej Rady Rodziców Szkoły Podstawowej – Pani Elżbiecie Sandomierskiej oraz Przewodniczącemu Rady Rodziców Gimnazjum – Panu Zbigniewowi Strzeleckiemu – za współpracę oraz pomoc w działalności szkoły.

Dyplom podziękowania dla Jednostki OSP we Wrześnicy – za życzliwość i pomoc w działalności szkoły.

Dyplom podziękowania dla Pani Agnieszki Szczepaniec – Radnej i Sołtys wsi Wrześnica – za życzliwość i pomoc w działalności szkoły.

GRATULUJEMY WSZYSTKIM WYRÓŻNIONYM UCZNIOM, RODZICOM I SYMPATYKOM SZKOŁY.

DZIĘKUJEMY ZA WSPÓLNY ROK I ŻYCZYMY UDANYCH WAKACJI!