Ubezpieczenie na rok szkolny 2018/2019

Ubezpieczenie uczniów z tytułu NNW w roku szkolnym 2018/2019

Firma ubezpieczająca: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG
• Kwota ubezpieczenia 10 000 zł – składka 35,00 zł
• Kwota ubezpieczenia 30 000 zł – składka 57,00 zł

Ogólne warunki ubezpieczenia dostępne do wglądu w sekretariacie szkoły oraz w załączniku warunki