Twój demon agresja

6 grudnia o godzinie 9.30 w naszej szkole odbyło się przedstawienie pt. „Twój demon agresja”. Treścią tego przedstawienia była historia trojga nastolatków prezentujących odmienne postawy, podejmujących różne decyzje, które mają wpływ na ich życie. Na tej podstawie wykazane zostały jakie znaczenie ma prawidłowe kształtowanie osobowości młodego człowieka. Przedstawienie zostało sfinalizowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławnie.

twoj_demon_agresja_2006