TARGI EDUKACYJNE W SŁUPSKU

Wybór szkoły i zawodu to bardzo ważny moment w życiu młodzieży. Taką decyzję podejmą wkrótce również nasi ósmoklasiści i gimnazjaliści. Uczestniczą oni w zajęciach edukacji zawodowej, których celem jest przygotowanie ich do orientacji na współczesnym rynku pracy. Aby ułatwić naszym przyszłym absolwentom podjęcie decyzji, jaką szkołę wybrać, zorganizowany został 28 marca 2019 r. wyjazd na Targi Edukacyjne w słupskiej Hali Sportowej Gryfia. Uczniowie zapoznali się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020 oraz zasadami rekrutacji. Mieli możliwość bezpośredniej rozmowy z uczniami prezentujących się szkół oraz konsultacji z doradcami zawodowymi. Stoiska wielu placówek przyciągały licznymi atrakcjami. Dodatkowo tego dnia uczniowie zwiedzili również Zakład Doskonalenia Zawodowego na ul. Szczecińskiej w Słupsku, gdzie znajduje się m. in. Branżowa Szkoła I Stopnia oferująca zdobycie atrakcyjnego zawodu.

Wyjazd uczniów został sfinansowany z funduszy projektu „Edukacja w Gminie Sławno szansą na udaną przyszłość. Doradztwo zawodowe”.

« z 2 »