Szkoło Pomóż i Ty

W najbliższych dniach będziemy w naszej szkole rozprowadzać cegiełki na rzecz fundacji „Szkoło Pomóż i Ty”.
Tegoroczna akcja, stawia za cel pomoc 22-letniej Justynie Niedziałek, która w wyniku nieszczęśliwego wypadku w 2009 r. straciła 4 palce prawej dłoni. Justyna aktualnie studiuje, aby móc w przyszłości realizować swoje marzenia. Prawidłowe funkcjonowanie wśród rówieśników i w życiu dorosłym ułatwią jej specjalistyczne protezy palców. Koszt protez około 65000 zł zdecydowanie przewyższa możliwości finansowe rodziny Justyny, dlatego przede wszystkim od ofiarności i dobroci ludzi o otwartym sercu zależeć będzie powrót do sprawności i możliwość bycia aktywnym zawodowo.
Cegiełki sprzedawać będą uczniowie z Samorządu Uczniowskiego – cena jednej to tylko 1 zł, ale jeśli możesz ofiarować więcej, to DZIĘKUJEMY w imieniu osób, które bardzo potrzebują naszej pomocy.