Szkolny Tydzień Ekologiczny

SZKOLNY TYDZIEŃ EKOLOGICZNY
„Ekologia i zdrowie”
22.04.2013r.-26.04.2013r.
Harmonogram „Szkolnego Tygodnia Ekologicznego”

Tradycyjnie jak co roku (bo już od 2002r.) w naszej szkole odbędzie się Szkolny Tydzień Ekologiczny, którego przewodnim tematem będą ekologia i zdrowie.

Cele przedsięwzięcia:
• kształtowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;
• nabywanie prozdrowotnych przyzwyczajeń i nawyków;
• integracja uczniów z klas I-VI i dzieci z klasy „0”;
• kształtowanie postaw proekologicznych;
• wyrabianie właściwych nawyków wobec zasobów przyrody;
• rozwijanie zdolności plastycznych i artystycznych.