SZKOLNY TYDZIEŃ EKOLOGICZNY

Tradycyjnie od kilkunastu lat w naszej szkole po raz kolejny odbędzie się Szkolny Tydzień Ekologiczny pod hasłem : „Dbaj o środowisko i zdrowie”

Cele przedsięwzięcia:
• Kształtowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;
• nabywanie prozdrowotnych przyzwyczajeń i nawyków;
• integracja uczniów z klas I-VI i dzieci z klasy „0”;
• kształtowanie postaw proekologicznych;
• wyrabianie właściwych nawyków wobec zasobów przyrody;
• rozwijanie zdolności plastycznych i artystycznych.

Szczegóły naszych działań zostały przedstawione na apelu – 23.04.2015r.
Nasze zmagania potrwają od poniedziałku – 27.04.2015r. do czwartku30.04.2015r.
Pierwszego dnia – 27.04.015r. odbędzie się w naszej szkole XII Gminny Konkurs Przyrodniczo – Ekologiczny.
Wszystkim młodym ekologom biorącym w nim udział życzymy powodzenia!

Nauczyciel przyrody