SZKOLNY KONKURS PRZYRODNICZY „PRZYRODNICZY MISTRZ KLASY IV, V, VI”

Wyniki konkursu:

Klasa IV
I miejsce – Jakub Baran
II miejsce – Barbara Jastrzębska
III miejsce – Julia Myślak i Olga Michałowska

Klasa V
I miejsce – Jarosław Motykowski
II miejsce – Kewin Sandomierski
III miejsce – Jakub Berkiewicz

Klasa VI

I miejsce – Jędrzej Piwowarczuk
II miejsce – Damian Bielak
III miejsce – Hubert Żerman

Spośród wszystkich laureatów wyłoniono Mistrza Przyrodniczego. Został nim Jakub Baran, którego rozwiązywalność zadań przyrodniczych na teście konkursowym wyniosła 100%.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom konkursu – kolejny już za rok.

 

Gerard Kucharski
SZKOLNY KONKURS PRZYRODNICZY PRZYRODNICZY MISTRZ KLASY IV, V, VI