SZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY

SZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY

Zapraszam uczniów na Szkolny Konkurs Historyczny, który odbędzie się w czwartek /6.11.2014 r./ Zadaniem uczestników będzie udzielenie odpowiedzi na 25 pytań. Troje najlepszych uczniów będzie reprezentowało naszą szkołę w konkursie gminnym. Wszyscy chętni proszeni są o zgłoszenie się do nauczyciela historii do czwartku /30.10.2014 r./

Załącznik – Zakres materiału na Szkolny Konkurs Historyczny.

Zakres materiału na Szkolny Konkurs Historyczny
1. Legendy związane ze stolicami Polski:
• „O ZŁOTEJ KACZCE”
• „O BAZYLISZKU”
• „O PANU TWARDOWSKIM”
• „O KRAKOWSKICH GOŁĘBIACH”
• „O SMOKU WAWELSKIM”
2. Historia jako nauka, praca historyka.
3. Archeologia, praca archeologa.
4. Źródła historyczne.
5. Czas w historii:
• sposoby mierzenia czasu,
• ery, epoki, wieki
• kalendarze.
6. Rodzina i szkoła dawniej i dziś:
• historia rodziny, drzewo genealogiczne,
• prawa dziecka,
• prawa i obowiązki ucznia,
• władze szkoły.
7. Współczesna Polska:
• położenie, krainy historyczne, krainy geograficzne,
• główne miasta Polski, ich zbytki, herby,
• główne rzeki,
• mniejszości narodowe i mniejszości etniczne,
• podział administracyjny kraju,
• samorząd lokalny,
• sąsiedzi Polski.