Szkolna Gala Wolontariatu

Dnia 9 lutego 2018 r. Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej we Wrześnicy podsumowali swoją działalność w 2017 r. Akademię, której mottem były słowa św. Jana Pawła II „Człowiek jest wspaniałą istotą, nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to, co ma, ale czym się dzieli z innymi”, uświetnili swoją obecnością: Robert Stępień – Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty, Artur Ciróg – Zastępca Wójta Gminy Sławno, Agnieszka Szczepaniec – Radna Gminy Sławno, Anna Wnuk – Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej we Wrześnicy.
Uroczystość przebiegała w atmosferze radości i życzliwości. Padło wiele słów uznania, wdzięczności i podziękowań dla Przyjaciół Szkoły, Darczyńców i Wolontariuszy. Wyróżniającym się wręczono dyplomy uznania za ich działalność i życzono, aby nigdy nie zgasła w nich iskierka dobroci, którą przekazują innym.
Galę uświetniły występy młodszych i starszych wolontariuszy, bo przecież wolontariat łączy pokolenia. W trakcie uroczystości nagrodzono również laureatów konkursu plastycznego, który przebiegł pod hasłem „Serce Wolontariatu”.
Gala Wolontariatu jest stałym wydarzeniem w Szkole Podstawowej we Wrześnicy, jest nie tylko symbolem podziękowania dla osób, które już dostrzegły wartość pomagania, ale również drogowskazem dla tych, którzy może poszukują swojej drogi i czegoś, co mogłoby nadać sens działaniu. Wolontariat z pewnością może nadać taki sens, bo czy istnieje większa radość niż dawanie szczęścia innym?

« z 3 »