Szkoła dla Rodziców

19 marca odbyło się I spotkanie w ramach programu „Szkoła dla Rodziców” prowadzonego przez pedagoga szkolnego – p. Izabellą Rychert – Bąk.  W programie biorą udział rodzice dzieci z Przedszkola i Szkoły Podstawowej we Wrześnicy. Celem cyklu spotkań jest poprawienie relacji między rodzicami, a ich dziećmi oraz zapoznanie rodziców ze sprawdzonymi i skutecznymi metodami wychowawczymi.
Spotkanie rozpoczęło się od informacji dyrektora szkoły podstawowej – p. Iwony Duszyńskiej o zasadach rekrutacji do szkoły.