Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.

Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi: Wychowywać, to kochać i wymagać.

Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi, co (zgodnie z wynikami badań J. D. Hawkinsa) sprawia, że jest on także programem profilaktycznym.
Program w dużej części bazuje na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, „Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, żeby samemu żyć z godnością”, „Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Twoja droga do szczęśliwej rodziny”, „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole”, „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały” (Wydawnictwo Media Rodzina).

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców uczy nie tyle „metod” co budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu.

Tematyka zajęć:
Część I – Budowanie relacji dorosły – dziecko, a w tym:
o wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
o rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
o aktywne, wspierające słuchanie,
o motywowanie dziecka do współdziałania,
o modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
o uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
o wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
o budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
o konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Osoby zainteresowanie wzięciem udziału w warsztatach proszę o kontakt z pedagogiem szkoły.