Szczęśliwy piątek

Samorząd Uczniowski ogłasza, że od 6 marca uczniowie będą mieli możliwość skorzystania ze Szczęśliwego Piątku, czyli zwolnienia z odpowiedzi i niezapowiedzianych kartkówek.

Regulamin:

1. Losowaniem zajmują się przedstawiciele SU.
2. Losowanie odbywa się w każdy czwartek i obowiązuje w piątek.
3. Wylosowane numery podane są do wiadomości na tablicy ogłoszeń SU oraz na drzwiach wejściowych.
4. Od wyników losowania nie ma odwołań.
5. Uczeń ze szczęśliwym numerem ma prawo:
– nie być pytanym na stopień;
-nie pisać niezapowiedzianych sprawdzianów, kartkówek itp.
6. Uczeń ze szczęśliwym numerem jest zobowiązany do aktywnego udziału w lekcji. Za pracę na lekcji uczeń może zostać oceniony.
7. Szczęśliwy numerek nie zwalnia od wykonywania zadań domowych. Za zadanie domowe (lub jego brak) uczeń może zostać oceniony.
8. Losowaniem szczęśliwych numerków opiekuje się p. Ewa Gargas – opiekun Samorządu Szkolnego.