Szanowni Rodzice

Przypominamy o klasowych zebraniach w środę 18 maja 2016r.:
• godz. 16.00 – klasy I – III SP
• godz. 16.30 – klasy IV – VI SP i klasy I – III GIM

Tematyka: informacja o wynikach w nauce i zachowaniu uczniów, informacja o proponowanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych, bieżące wydarzenia w szkole, wycieczki szkolne, Festyn Charytatywny.