Szanowni Rodzice

Szanowni Rodzice,

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach od 12 do 25 marca informuję, że nieobecność uczniów i nauczycieli na terenie placówek oświatowych ma charakter zapobiegawczy.
Apeluję o pozostawienie dzieci w tym czasie w domu, nieprzebywanie w miejscach publicznych, oraz unikanie spotkań towarzyskich.
Nie jest to czas wolny od nauki. Proszę uczniów, aby skupili się powtórzeniu omówionych na lekcjach partii materiału z poszczególnych przedmiotów, czytaniu kolejnych tematów z podręczników. Uczniów klasy ósmej proszę o doskonalenie umiejętności sprawdzanych na egzaminie ósmoklasisty poprzez wykonywanie dostępnych arkuszy egzaminacyjnych.
Rodziców proszę zachęcić uczniów do samodzielnej pracy w domu oraz przestrzegać zasad higieny.

Z poważaniem