Szanowni Rodzice!

Informuję, że w związku z brakami kadrowymi i koniecznością przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego, zarządzeniem nr 17/2018-2019 wprowadzono zmiany w wykazie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019. Wykreślono  dni: 29-30.04.2019 r. i 17.06.2019 r., dodano 10-12.04.2019 r. (egzamin gimnazjalny).
Zmiany wprowadzono po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

W związku z powyższym w dniach 10-12 kwietnia 2019 r. w szkole nie będzie zajęć lekcyjnych, natomiast szkoła zapewni zajęcia opiekuńcze.

Dyrektor Szkoły
mgr Iwona Duszyńska