Święto Niepodległości

10.11.2006 r. uczciliśmy 88 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W akademii przygotowanej przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej i Gimnazjum we Wrześnicy wzięli udział wszyscy uczniowie, liczne grono rodziców i mieszkańców Wrześnicy oraz zaproszeni goście: Wojciech Sefanowski wójt gminy Sławno, Henryk Lompert – dyrektor GZO w Sławnie, ks. Lucjan Huszczonek – proboszcz parafii w Warszkowie, ks. prałat Marian Dziemianko, Jolanta Majchrzak – przewodnicząca Rady Rodziców oraz W. Zbyszyński i I. Gadomska – sołtysowie Wrześnicy i Warszkowa. Zaprezentowany przez uczniów montaż poetycko – muzyczny przedstawił drogę Polski i Polaków do odzyskania niepodległości. Piękna scenografia oraz śpiew chóru nadały tej akademii wyjątkowy charakter i dostarczyły wszystkim niezapomnianych wzruszeń. Scenariusz uroczystości przygotowały p. V. Kucharska i p. M. Nowak, opracowanie muzyczne – p. M. Klimaszewska, prezentację multimedialną przygotował p. W. Szokalski.

swieto_niepodleglosci_2006