Święto Konstytucji 3 Maja

Konstytucja 3 Maja została uchwalona 3 maja 1791 roku. Regulowała ustrój prawny Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą (po konstytucji amerykańskiej z 1787r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.
Montaż poetycko – muzyczny, który odbył się 6 maja, w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum we Wrześnicy przybliżył widzom tło historyczne i znaczenie Konstytucji 3 Maja.

Swieto_Konstytucji_3_Maja_2010