ŚWIĘTO DEMOKRACJI – WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

24 września odbyły się w naszej szkole wybory nowego Samorządu Uczniowskiego. Wzięli w nich udział uczniowie klas III- VIII oraz nauczyciele. Poprzedzone były kampanią wyborczą: kandydaci przygotowali plakaty i osobiście prezentowali swoje pomysły w rozmowach z uczniami.
Wybory do Samorządu Uczniowskiego do dla młodzieży szkolnej pierwsza okazja, by wypowiedzieć się w ważnej dla nich sprawie, a także motywacja do angażowania się w sprawy publiczne w dorosłym życiu, dlatego organizacja i ich przebieg przypominały wybory samorządowe. Przygotowane zostały listy uprawnionych do głosowania, karty do głosowania, a nad przebiegiem wyborów czuwała komisja w składzie: Hanna Tworek (kl. VI), Faustyna Żerman (kl. VII) i Patrycja Oliwa (kl. VIII).  Uczniowie wrzucali wypełnione przez siebie karty do urny wyborczej. Po podliczeniu oddanych głosów wyłonione zostało prezydium Samorządu Uczniowskiego: przewodniczący – Oliwier Konieczny (kl. VIII), zastępca – Julia Sandomierska (kl. VIII), skarbnik – Kinga Pągowska (kl. VI), sekretarz – Lena Drop (kl. V).

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy wszechstronnych działań na rzecz społeczności naszej szkoły.

« z 7 »