Super klasa

REGULAMIN KONKURSU „SUPER KLASA”

 

OCENIE PODLEGA:

 

ZAANGAŻOWANIE KLAS W ŻYCIE SZKOŁY

1.       Udział w imprezach szkolnych – np. akademie szkolne (klasa otrzyma 10 pkt za każdą osobę, która będzie brała udział w akademii).

2.       Inicjatywa własna klas – np.  organizacja dyskoteki, przedstawienia, wydawanie gazetki szkolnej (klasa otrzyma 20 pkt za każdą osobę, która np. będzie brała udział w przedstawieniu, jeżeli przy organizowaniu imprezy będzie brała ponad połowa osób z klasy, klasa otrzyma 500 pkt ).

3.       Prace społeczne na rzecz szkoły – np.  wykonanie  pomocy naukowych, porządkowanie terenu szkoły (50 pkt. za każdą inicjatywę).

REALIZACJA KONKURSU „Awantura o wiedzę”

1.       Konkursy przedmiotowe organizowane przez nauczycieli w ciągu roku szkolnego (punktacja: miejsce I – 100 pkt, II – 80 pkt, III – 60 pkt, IV – 40 pkt,V – 30 pkt , VI – 20 pkt, VII – 10 pkt. Klasa, która nie będzie brała udziału otrzyma 0 pkt).

2.       Konkurs drużynowy – czerwiec.

UDZIAŁ W ZAWODACH SPORTOWYCH:

1.       Zawody pozaszkolne – w tej kategorii będzie brana pod uwagę liczba osób, która wzięła udział w zawodach sportowych (klasa za każdą osobę otrzyma 10 pkt).

2.       Zawody szkolne prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego (punktacja: miejsce I – 100 pkt, II – 80 pkt, III – 60 pkt, IV – 40 pkt,V – 30 pkt , VI – 20 pkt, VII – 10 pkt. Klasa, która nie będzie brała udziału otrzyma 0 pkt).

NAUKA I FREKWENCJA

1.       Nauka – w tej kategorii będzie brana pod uwagę liczba osób w klasie ze średnią ocen powyżej 4,0 (klasa za każdą osobę otrzyma 10 pkt).

2.       Frekwencja – w tej  kategorii będzie brana pod uwagę liczba osób w klasie ze 100% frekwencją (klasa za każdą osobę otrzyma 10 pkt).

DBAŁOŚĆ O PORZĄDEK I WYSTRÓJ SAL LEKCYJNYCH

1.       Estetyka klas, ład i porządek.

2.       Gazetki ścienne – każda klasa posiada dwie tablice. Jedna tablica przedmiotowa, druga związana z aktualną porą roku, świętem itp. (punktacja: miejsce I – 100 pkt, II – 80 pkt, III – 60 pkt, IV – 40 pkt,V – 30 pkt , VI – 20 pkt, VII – 10 pkt.).

Samorząd Uczniowski w porozumieniu z Komisją Wychowawczą odejmuje punkty za naruszenie Regulaminu Szkolnego.