,,SPRZĄTAMY DLA POLSKI”

Akcja „Sprzątamy dla Polski”, to ogólnopolska inicjatywa, której organizatorem jest Stowarzyszenie „Dla Polski”. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji i Nauki i Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Głównym celem jest szerzenie idei zielonego patriotyzmu, wspólne, międzypokoleniowe
i zorganizowane oczyszczanie terenów zielonych ze śmieci. To również symbol troski
o naszą Ojczyznę. Poprzez podejmowanie tego typu działań zwracamy uwagę na ważny temat, jakim jest ekologia, ochrona klimatu, postawa odpowiedzialności młodego pokolenia, a także dbałość o lokalne środowisko.

Uczniowie naszej szkoły dołączyli do akcji, sprzątając pobliski teren: teren wokół szkoły, świetlicy wiejskiej, kościoła i pobliskie drogi . Społeczność szkolna angażując się
 w działania, udowodniła, że stan naszego środowiska nie jest im obojętny, dając dobry przykład,  pokazała, jak ważna jest troska o środowisko. Wierzymy, że codzienne działania  wpiszą się w nawyki nas wszystkich.

« z 9 »