Sprawozdanie z działalności biblioteki

Wrześnica, 27.06.2016 r.

Sprawozdanie z działalności biblioteki

Stan czytelnictwa – zestawienie roczne
W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie SP wypożyczyli ogółem 1489 woluminów w tym 890 podręczników. Średnia roczna na jednego ucznia w skali szkoły wynosi 19,08 wol. Ze zbiorów biblioteki korzysta 100 % uczniów. W poszczególnych klasach stan czytelnictwa przedstawia tabela.

Klasa

 

Liczba ucz.

Czytelnicy Wypożyczenia książek
liczba % liczba ogółem w tym podręczniki średnia na ucz. średnia na czyt.
I 16 16 100 300 176 11,00 11,00
II 13 13 100 342 221 26,30 26,30
III 8 8 100 48 0 6,00 6,00
IV 16 16 100 436 135 27,25 27,25
V 15 15 100 221 135 14,73 14,73
VI 10 10 100 142 70 14,20 14,20
ogółem 78 78 100 1489 890 19,08 19,08

Najaktywniejsi czytelnicy:
Jędrzej Piwowarczuk – kl. VI
Marcel Gutowski – kl. V
Jakub Baran – kl. IV
Marta Strupiechowska – kl. IV
Patrycja Oliwa – kl. II

Uczniowie Gimnazjum wypożyczyli ogółem 2128 woluminów w tym 1446 podręczników. Średnia roczna na 1 ucznia w skali szkoły wynosi 24,45 wol. Ze zbiorów biblioteki korzysta 100% uczniów. W poszczególnych klasach stan czytelnictwa przedstawia tabela.

Klasa

 

Liczba ucz.

Czytelnicy Wypożyczenia książek
liczba % liczba ogółem w tym podręczniki średnia na ucz. średnia na czyt.
Ia 18 18 100 559 396 31,05 31,05
Ib 16 16 100 513 352 32,06 32,06
II a 15 15 100 305 210 20,33 20,33
II b 16 16 100 349 224 21,81 21,81
III 22 22 100 402 264 18,27 18,27
ogółem 87 87 100 2128 1446 24,45 24,45

Najaktywniejsi czytelnicy:
Natalia Kufel – kl. III
Bożena Lehsa – kl. II b
Aleksandra Leśkiewicz – kl. II b
Wiktoria Drop – kl. I b
Zofia Mrugalska – kl. I b
Kinga Świerczewska – kl. I a
Oliwia Śledź – kl. I a

Biblioteka otwarta była dwa razy w tygodniu przez dwie godziny:
– wtorek w godz. od 12.40 do 13.35
– środa w godz. od 10.40 do 11.45

W ramach pracy biblioteki prowadzono działalność pedagogiczną i biblioteczno-techniczną:
– udostępniano zbiory biblioteczne w wypożyczalni i w czytelni;
– udzielano informacji bibliotecznych, katalogowych i bibliograficznych uczniom i nauczycielom;
– udostępniano potrzebne materiały na poszczególne lekcje;
– kształtowano umiejętności uczniów w samodzielnym wyszukiwaniu informacji na określony temat;
– udzielano wskazówek uczniom korzystającym z wolnego dostępu do półek;
– rozwijano kulturę czytelniczą przez doradztwo w wyborach czytelniczych.

Systematycznie angażowano uczniów do współpracy z biblioteką szkolną. Uczniowie często pomagali w pracach związanych z opracowaniem książek (wypisywanie kart książek, naklejanie kodów kreskowych), a także pomagali  w naprawie zniszczonych książek i pracach porządkowych w bibliotece.

Na bieżąco starano się rozwijać zainteresowania czytelnicze uczniów poprzez:
– indywidualne rozmowy na temat ich hobby i sposobu spędzania wolnego czasu,
– rozmowy i dyskusje czytelnicze podejmowane przez uczniów w gronie rówieśniczym,
– wspólne ustalanie listy nowości książkowych do biblioteki szkolnej,
– wskazywanie interesujących książek i czasopism,
– kupno nowych, ciekawych książek, a także pozyskiwanie ich z innych źródeł.

Celem promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży:
– 10 czerwca włączono się do ogólnopolskiej akcji bicia rekordu czytania w jednym momencie,
– przystąpiono do ogólnopolskiej akcji społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”,
– przygotowano scenki literackie do powieści H. Sienkiewicza pod hasłem: „Ożyw swoją lekturę”.

Ważnym sposobem promocji książki i biblioteki była ekspozycja gazetek i wystawek książkowych. Miały one za zadanie prezentację nowości książkowych bądź posiadały charakter tematyczny i były poświęcone konkretnemu tematowi m.in.:
• Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych,
• Idzie jesień – dary niesie,
• Prawie (wszystko) o Andrzejkach,
• Nowe książki w bibliotece,
• Zwyczaje i obrzędy bożonarodzeniowe w różnych krajach,
• Karnawał czas zacząć…,
• Tradycje wielkanocne,
• 2016 – Rok Henryka Sienkiewicza,
• Wpływ czytania na rozwój intelektualny dzieci i młodzieży,
• Światowy Dzień Książki.

bibliotekarz Elżbieta Świeboda