Spotkanie z policjantem

23 listopada uczniowie klasy VII i VIII uczestniczyli w spotkaniu ze st.asp. Kingą Warczak – policjantem Komendy Powiatowej Policji w Sławnie oraz z sierż.szt. Aleksandrą Zielińską -policjantem dzielnicowym również ze sławieńskiej komendy.

   Tematem pogadanki była odpowiedzialność prawna nieletnich, agresja i przemoc wobec rówieśników i pracowników szkoły oraz zasady zachowania się obowiązujące w  szkole i poza nią. Pani Warczak poruszyła także temat tzw. cyberprzemocy i skutków jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu. Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się, jakie mają prawa i obowiązki
w świetle prawa, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną oraz postawy powinni przyjmować uczniowie, gdy są namawiani do czynu zabronionego przez prawo. Prowadzący pogadankę uświadomił uczniom, że mają prawo czuć się bezpiecznie
w domu, w szkole i na ulicy. Na co dzień mogą liczyć na pomoc ludzi i organizacji, które są do tego powołane.

     Poruszane tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, o czym świadczyły liczne pytania.

Fachowe przeprowadzenie zajęć przez specjalistę w dużym stopniu przyczyniły się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych
i bezpiecznych wśród uczniów oraz, mamy nadzieję, że pozytywnie wpłynie na ich zachowanie w szkole i poza nią.