Spotkanie z policjantem

9 grudnia 2016r. do uczniów Naszej Szkoły przyjechała sierż. Agnieszka Łukaszek z Komendy Powiatowej w Sławnie, która odwiedziła klasy IV-VI Szkoły Podstawowej oraz I-III Gimnazjum. Spotkania dotyczyły konsekwencji prawnych popełnianych czynów zabronionych. Rozmowa miała formę uświadamiania za jakie czyny młody człowiek może ponieść karę w formie zgłoszenia sprawy do sądu, umieszczenia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym oraz posiadania nadzoru kuratora. Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Sławnie oraz spotkania z Panią sierżant mają charakter profilaktyczny i są realizowane w ramach pracy wychowawczej z młodzieżą szkolną.