Spotkanie z kuratorem zawodowym

W ramach działań profilaktycznych  13 grudnia 2016 r. Zespół Szkół we Wrześnicy odwiedziła Pani Aneta Wronkowska kurator zawodowy przy Sądzie Rejonowym w Sławnie Wydział Rodzinny i Nieletnich. Pani kurator mówiła dzieciom i młodzieży, czym jest demoralizacja, poinformowała o konsekwencjach prawnych nieodpowiedniego zachowania w szkole i łamania regulaminu, a także prawa przez nieletnich. Zwróciła również uwagę na zagrożenia wynikające ze spożywania alkoholu i narkotyków przez osoby nieletnie. Ponadto uczniowie dowiedzieli się, w jakich okolicznościach Sąd przyznaje nadzór kuratora.
Współpraca z Sądem oraz spotkania z Panią kurator mają charakter profilaktyczny i są konsekwencją działań wychowawczych w Zespole Szkół we Wrześnicy.