„Spotkanie przy herbatce”

25 lutego uczennice kl. VII pod opieką pani pedagog wybrały się na zajęcia wyjazdowe zorganizowane w ramach zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno–społeczne. Realizacja tych zajęć była możliwa dzięki temu, że nasza gmina przystąpiła do projektu „Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne”, którego jednym z celów jest rozwijanie relacji interpersonalnych na poziomie uczeń-uczeń i uczeń-nauczyciel.

Dziewczęta były w Słupsku w „Herbaciarni”, gdzie miło spędziły czas poza szkołą. Wróciły zadowolone, zrelaksowane i pozytywnie nastawione do życia w społeczności szkolnej.