Spektakl profilaktyczny „Inny chłopak”

Dnia 15 maja br. uczniowie kl. IV – VIII naszej szkoły, wybrali się do Słupska na sztukę teatralną, wystawioną przez Teatr Profilaktyczny, ALERT z Wrocławia. Poznali tam historię Augusta, chłopca, który wskutek choroby miał zdeformowaną twarz i nie był akceptowany przez społeczeństwo, przede wszystkim przez uczniów elitarnej szkoły, do której uczęszczał po raz pierwszy. Wcześniej z wiadomego powodu uczył się w domu. Chłopiec musiał poradzić sobie z nieprzychylnymi mu kolegami z nowej szkoły, zdobywał prawdziwych przyjaciół, a jego postać stała się dowodem na to, że prawdziwą wartość człowieka dostrzega się patrząc w jego serce.
Była to dla młodych widzów lekcja szacunku, tolerancji i zrozumienia, że każdy z nas jest inny i niepowtarzalny, a inny, nie znaczy gorszy.
Wyjazd był sponsorowany z funduszy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za co serdecznie dziękujemy.

« z 2 »