Śniadanie Daje Moc

W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła przystąpiła do programu „Śniadanie Daje Moc”. Celem tego przedsięwzięcia jest:
•  Zwiększanie świadomości na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka;
• Przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci – poprzez edukację oraz promocję prawidłowego żywienia;
• Walka z otyłością;
• Promowanie aktywności fizycznej.
Do akcji przyłączył się każdy wychowawca z naszej szkoły motywując swoich wychowanków do aktywnego przyłączenia się do akcji. Przeprowadzone zostały pogadanki mające na celu uświadomienie uczniom sensu zdrowego odżywiania się. Powstały także gazetki ścienne, których tematyka była spójna z ideą programu.
Kulminacyjnym momentem akcji było zorganizowane w każdej klasie śniadanie. Obowiązywały zasady higieny, zdrowa żywność bogata w witaminy i brak pośpiechu. Tego dnia nikt nie był głodny i słaby , co dało się odczuć już godzinę po śniadaniu. W szkole zrobiło się bardziej gwarnie niż zwykle mimo ponurego jesiennego dnia.
Już niebawem kolejne działania ku lepszemu samopoczuciu i kondycji –„Aktywne środy ze skakanką” – już od 03.12.2014r.