Ślubowanie klas pierwszych

„My, uczniowie Gimnazjum we Wrześnicy – ślubujemy wypełniać obowiązki ucznia, aktywnie i odpowiedzialnie uczestniczyć w życiu szkoły, wyrabiać w sobie siłę woli, prawość charakteru, koleżeństwo i chęć niesienia pomocy innym, dbać o pozytywny wizerunek swojej szkoły i godnie ją reprezentować, przestrzegać zasad i norm zachowania godnego ucznia gimnazjum…” wraz z tymi podniosłymi słowami uczniowie klas pierwszych stali się pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej.
W dniu 15 października 2015 roku w Gimnazjum we Wrześnicy odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. W obecności Dyrekcji szkoły, nauczycieli, zaproszonych gości, uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie, które jest oficjalnym momentem przyjęcia uczniów w poczet gimnazjalistów.
Nie zabrakło ciepłych słów od Pani Dyrektor, która życzyła sukcesów i spełnienia marzeń,  Rodziców, którzy zapewniali, że zawsze będą blisko, starszych kolegów, którzy ofiarowali swoją pomocną dłoń oraz uczniów klasy pierwszej, którzy dziękowali za przyjęcie do grona społeczności gimnazjalnej.
Uroczystość uświetniły występy wokalne, a na zakończenie zaproszono wszystkich do wspólnego zdjęcia.