SKO !!! – Startujemy w naszej szkole !!!

W tym roku szkolnym, pod patronatem Banku Spółdzielczego w Sławnie, w naszej szkole zaczęła działać Szkolna Kasa Oszczędności, powszechnie zwana SKO, której opiekunem została p. Elżbieta Świeboda.
Zdecydowana większość uczniów naszej szkoły z entuzjazmem przystąpiła do tej formy oszczędzania pieniędzy. Na starcie swojej drogi do oszczędności i gromadzenia środków pieniężnych, każdy z członków SKO, otrzymał książeczkę wpłat i wypłat. Należące do SKO dzieci, w mniejszym lub większym stopniu, systematycznie gromadzą na nich swoje oszczędności.

SKO !!! - Startujemy w naszej szkole !!!