SKO grudzień 2010

Z początkiem tego miesiąca w szkole ogłoszony został KONKURS PLASTYCZNY – promujący ideę oszczędzania w SKO. Wzięło w nim udział 39 uczniów naszej szkoły, z klas 0 – VI.
Komisja w składzie: Elżbieta Łukowicz, Lucjana Nowak, Elżbieta Świeboda wyłoniła 7 laureatów i wyróżniła 15 uczniów tego konkursu.

 

Laureatami konkursu zostali:
• Aleksandra Leśkiewicz
• Julia Meyer
• Estera Szklarczyk
• Dawid Jończyk
• Igor Majchrzak
• Karolina Sękowska
• Anna Zbyszyńska

 

Wyróżniono następujących uczniów: N. Borzych, W. Borzych, W. Bury, W. Drop, K. Gutowska, M. Gutowski, Z. Mrugalska, J. Piwowarczuk, O. Śledź, D. Urbaniak, B. Duszyński, P. Oliwa, P. Popakul, J. Sil, O. Szklarczyk.

Wszystkie prace plastyczne, biorące udział w konkursie, zostały wyeksponowane na szkolnej tablicy „Nasza galeria”.
Zarówno laureaci, wyróżnieni, jak i pozostali uczestnicy konkursu, w dniu 20 stycznia 2011 r. otrzymali na apelu szkolnym dyplomy oraz upominki.

Wszystkie nagrody ufundował,
patronat Szkolnej Kasy Oszczędności przy SP we Wrześnicy,
Bank Spółdzielczy w Sławnie.
SKO grudzień 2010