Siła przyjaźni

Dnia 5 października uczniowie klas III – VI mieli okazję zobaczyć spektakl „Siła przyjaźni” przygotowany przez Teatr „Kurtyna” z Krakowa.
Spektakl miał na celu uświadomienie dzieciom jak negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie człowieka wywierają wszelkiego rodzaju uzależnienia. Jak wpływają na relacje z rodziną i przyjaciółmi, wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Przesłaniem spektaklu było również uświadomienie uczniom, że używki nie rozwiązują ich problemów, lecz je pogłębiają. Wskazywał również drogi pomocy osobom uzależnionym i wsparcie, którym jest przede wszystkim drugi człowiek- przyjaciel.
Spektakl został sfinansowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławnie, za co serdecznie dziękujemy.