ROZWESELMY SZKOLNĄ PRZESTRZEŃ – APEL PANI PEDAGOG

Jak spędzić kreatywnie wolny czas? Nie przed telewizorem czy komputerem – przekonywała pani pedagog Agnieszka Woropaj, która w ramach działań profilaktycznych zorganizowała w klasie trzeciej zajęcia polegające na malowaniu kolorową kredą różnorodnych obrazów na chodniku przed szkolnym budynkiem. Dzieci z wielkim zaangażowaniem włączyły się do tej zabawy. Sprawiła ona wszystkim wiele radości. Powstały barwne, pełne fantazji malowidła, które rozweseliły szkolną przestrzeń.
Pani pedagog zachęca wszystkie dzieci, młodzież oraz rodziców do ciekawego spędzania wolnego czasu. Zawsze znajdzie się kolorowa kreda i kawałek chodnika, aby powstały piękne obrazy.
Zaapelowała, aby zdjęcia w ten sposób wykonanych obrazów przesyłać na stronę szkoły, by wszyscy mogli je podziwiać.