ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Ze względu na bezpieczeństwo uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników szkoły, rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 nie będzie miało charakteru zbiorowego i oficjalnego.
W dniu 01 września br. w szkole od godz. 10.00 odbywać się będą wyłącznie spotkania organizacyjne dla uczniów.
Każdy uczeń otrzyma komplet podręczników, w związku z tym prosimy o zabranie torby/reklamówki na podręczniki.

Obowiązujące zasady:

  • Uczniowie klasy I mogą przyjść do szkoły z jednym rodzicem/opiekunem;
  • Rodzice/opiekunowie uczniów klasy I przed wejściem do budynku mają obowiązek zakryć usta i nos oraz zdezynfekować ręce lub nałożyć rękawiczki ochronne;
  • Uczniowie klas II – VIII przychodzą do szkoły bez rodziców/opiekunów;
  • Na terenie szkoły wszyscy pamiętamy o dezynfekcji rąk i zachowaniu dystansu społecznego min. 1,5 m.

Harmonogram spotkań uczniów klas I – III:
– godz. 10.00 – klasa I – sala gimnastyczna wejście  ewakuacyjne nr 2 (środkowe)
– godz. 10.00 – klasa II – sala nr 2 (wejście główne)
– godz. 10.00 – klasa III – sala nr 1 (wejście główne)

Harmonogram spotkań uczniów klas IV – VIII:
– godz. 10.00 – klasa IV – sala nr 6 (wejście główne)
– godz. 10.00 – klasa V – sala nr 7 (wejście główne)
– godz. 10.00 – klasa VI – sala nr 10 (wejście główne)
– godz. 10.00 – klasa VII – sala nr 5 (wejście główne)
– godz. 10.00 – klasa VIII – sala nr 4 (wejście główne)

UWAGA!

  • Przychodzimy do szkoły nie wcześniej niż 10 minut przed wskazaną godziną.
  • Pamiętamy o obowiązkowej dezynfekcji rąk i zachowaniu odstępów minimum 1,5 m.
  • Po wejściu do budynku idziemy bezpośrednio do wyznaczonej sali, gdzie zajmujemy przydzielone miejsce.

Dowozy uczniów:
Żabno – godz. 9.30
Noskowo – godz. 9.35
Wrześnica – godz. 9.50

Zasady obowiązujące wszystkich korzystających z dowozów:

  • Wszyscy dojeżdżający wchodzą do autobusu wyłącznie w maseczkach.
  • Wszyscy dojeżdżający mają obowiązek słuchać poleceń opiekuna, który poinformuje o zasadach wchodzenia/wychodzenia i zachowania się w autobusie.

 

Dyrektor szkoły – Iwona Duszyńska