Rodzinny Turniej Ortograficzny

26 maja 2015 r. już po raz dziewiąty 17 rodzin gimnazjalistów z Wrześnicy, Noskowa, Warszkowa, Tychowa i Sławna od godziny 16:00 zmagało się z zawiłościami polskiej ortografii. Na rozwiązanie testu uczniowie ze swoimi bliskimi (rodzicami, dziadkami i babciami, ciociami i wujkami) mieli 30 minut. Należało wpisać poprawnie np. brakujące litery: u, ó, ch, h, ą, ę, on, om, -ji, -ii, -i, napisać wyrazy małą bądź wielką literą. Najtrudniejsze okazało się zadanie, polegające na  napisaniu podanych wyrazów razem lub osobno.

Dorośli przypomnieli sobie szkolne czasy, stres związany z pisaniem sprawdzianu i jego oceną.  Niektórzy wzięli udział w tych zmaganiach po raz kolejny. Wszyscy obejrzeli prezentację multimedialną, która była podsumowaniem wcześniejszych edycji turnieju. Chwile oczekiwania na wyniki wypełniły wszystkim występy gimnazjalistów z okazji Dnia Matki i Ojca. Były to scenki kabaretowe,  piosenki w wykonaniu zespołu muzycznego oraz nauczycieli oraz wzruszające wiersze recytowane przez dziewczęta i chłopców naszej szkoły. I miejsce w turnieju zajęła Natalia i Zuzanna Mrowińskie z mamą (Noskowo), II miejsce- Aleksandra Leśkiewicz z tatą (Wrześnica), III miejsce- Marta Jakimiak z mamą (Warszkowo). Najmłodszą uczestniczką była roczna Lilianna.  Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy- pamiątkowe dyplomy.

Rodzinny Turniej Ortograficzny