Rekrutacja do klasy pierwszej

Informuję, że od 15 lutego do 15 marca 2021 r. odbędzie się rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej we Wrześnicy na rok szkolny 2021/2022.
Przypominam jednocześnie, że do klasy pierwszej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia  (pdf  642 KB) rodziców/opiekunów.
Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodzie tej szkoły nadal dysponuje wolnymi miejscami. Rodzice/opiekunowie kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej składają wniosek o przyjęcie  (pdf  642 KB) do szkoły.
Zgłoszenia i wnioski o przyjęcie składane są osobiście przez rodziców/opiekunów prawnych w sekretariacie szkoły w dniach 15.02.2021 r. – 15.03.2022 r. w godz.7.30-15.30.
Druki zgłoszenia do szkoły i wniosku o przyjęcie do szkoły są dostępne na stronie internetowej szkoły w zakładce „Rekrutacja 2021/2022” oraz do pobrania w sekretariacie Szkoły lub w  Przedszkolu EKOLUDKI we Wrześnicy.
Postępowanie uzupełniające prowadzone będzie od 12 sierpnia 2021 r. do 18 sierpnia  2021 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym (pdf 673 KB)

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym określone zostały w:

UCHWAŁA NR XXXVI/272/2017 (pdf 220 KB)

UCHWAŁA NR XXXVI/273/201 7 (pdf 221 KB)

Iwona Duszyńska – dyrektor szkoły