REKOLEKCJE

Informujemy, że Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów Zespołu Szkół we Wrześnicy odbędą się w dniach 14-15-16 marca 2016r. Nauki rekolekcyjne prowadzone będą w kościele we Wrześnicy wg. następującego harmonogramu:
14-15 marca 2016 r.:
• Szkoła Podstawowa – godz. 9.00 – 10.00
• Gimnazjum – godz. 10.00 – 11.00
16 marca 2016 r.:
• Szkoła Podstawowa i Gimnazjum – godz. 10.00 – 11.00
Uwagi organizacyjne:
• W w/w dniach wszystkie klasy rozpoczynają zajęcia od rana.
• Uczniowie mają zajęcia lekcyjne wg. planów zajęć w danym dniu, jedynie w wyznaczonych godzinach przechodzą pod opieką nauczycieli do kościoła, gdzie będą prowadzone nauki rekolekcyjne.
• Nauczyciele dbają o bezpieczeństwo uczniów w drodze do i z kościoła oraz w trakcie nauk rekolekcyjnych.