Rekolekcje wielkopostne

W dniach 12 – 14 marca 2018 r. dzieci oraz młodzież Szkoły Podstawowej uczestniczyły w rekolekcjach wielkopostnych w kościele MB Pocieszenia we Wrześnicy. Nauki rekolekcyjne prowadził ks. Henryk Tomke z parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toporzyku. Podczas nauk ksiądz Henryk kształtował nasze sumienia i porządkował hierarchię wartości oraz przybliżył nam postaci św. Dominika Savio i Jana Bosko. Na ich przykładzie ksiądz rekolekcjonista uświadomił nam, że nie trzeba żadnych nadzwyczajnych umiejętności, by stać się świętymi. Zachwycił również wszystkich piosenkami urozmaicającymi konferencję oraz śmiesznymi zagadkami.
W drugim dniu wszyscy mogli przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania. Na zakończenie rekolekcji odprawiona została Msza Święta, której przewodniczył Ks. Proboszcz. Serdeczne podziękowania Księdzu Rekolekcjoniście za głoszone Słowo Boże i naukę złożyli uczniowie. Były to udane rekolekcje, które pomogą nam głębiej przeżywać czas Wielkiego Postu.