REKOLEKCJE 2018

Informuję, że Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów odbędą się w dniach 12-13-14 marca 2018 r. Nauki rekolekcyjne prowadzone będą w kościele we Wrześnicy wg. następującego harmonogramu:
12-13 marca 2018 r.
• Klasy I – VI – godz. 9.00 – 9.45 (koniec o 9.40)
• Klasa VII + klasy gimnazjalne – godz. 9.45 – 10.30
14 marca 2018 r.
• Wszystkie klasy – godz. 9.30 – 10.30
Uwagi organizacyjne:
• W w/w dniach uczniowie mają zajęcia lekcyjne wg planów zajęć w danym dniu, jedynie w wyznaczonych godzinach przechodzą pod opieką nauczycieli do kościoła, gdzie będą prowadzone nauki rekolekcyjne.
• Nauczyciele dbają o bezpieczeństwo uczniów w drodze do i z kościoła.
• Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, podczas rekolekcji będą mieli zapewnioną opiekę w szkole.

Iwona Duszyńska – Dyrektor szkoły