REKOLEKCJE

Informuję, że w dniach 25-26-27 marca 2019 r. odbędą się Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów. Nauki rekolekcyjne prowadzone będą w kościele we Wrześnicy według następującego harmonogramu:

25-26 marca 2019 r.

  • Klasy I – VI – godz. 9.00 – 9.45
  • Klasa VII, VIII, III GIM – godz. 9.45 – 10.30

27 marca 2019 r.

  • Wszystkie klasy – godz. 9.30 – 10.30

Uwagi organizacyjne:

  • W w/w dniach uczniowie mają zajęcia lekcyjne według planów zajęć w danym dniu, jedynie w wyznaczonych godzinach przechodzą pod opieką nauczycieli do kościoła, gdzie będą prowadzone nauki rekolekcyjne.
  • Nauczyciele dbają o bezpieczeństwo uczniów w drodze do i z kościoła.
  • Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, podczas rekolekcji będą mieli zapewnioną opiekę w szkole.