Ratujemy i uczymy ratować

Od grudnia uczniowie klas I – III będą brali udział w Programie Edukacyjnym Fundacji WOŚP
„Ratujemy i Uczymy Ratować”
Uczniowie nauczą się, jak należy zachować się w sytuacjach wymagających ratowania życia i jak należy udzielić pierwszej pomocy.  Mamy do tego celu fantomy, podręczniki, filmy i inne materiały dydaktyczne. Zajęcia  będzie prowadził pan Gerard Kucharski, który uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez WOŚP.
Ratujemy i uczymy ratować