Rada Rodziców

22 września 2011r. odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli oddziałowych rad klasowych, podczas którego przeprowadzono wybory do Rady Rodziców naszej szkoły.

 

Skład Rady:

•Przewodniczący – Anna Wnuk
•Skarbnik – Joanna Płonka
•Sekretarz – Ksenia Motykowska
•Małgorzata Złotkowska
•Monika Szczepanek
•Danuta Jabłońska
•Sylwia Sikora