PRZERWA NA CZYTANIE

Nasza szkoła włączyła się do  III Międzynarodowej edycji VII Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie  pt. Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom.

Celem akcji jest: promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, integracja środowiska lokalnego, pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe, wzmocnienie współpracy szkół polskich z zagranicznymi, zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.

Czwartek jest u nas dniem bez telefonu komórkowego, więc czytanie książki pomogło uczniom zapełnić czas w czasie przerw. Chwilę z książką udało się też spędzić pani dyrektor, pani sekretarce, paniom z obsługi i nauczycielom. Najmłodszym książeczki czytały dziewczęta ze Szkolnego Koła Wolontariatu. W czasie długiej przerwy wykorzystały one sprzęt nagłaśniający. 

Tego dnia czytały książki lub wysłuchały czytania 102 osoby.

Dziękuję wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły za udział w akcji i jej przygotowanie.

Koordynator Małgorzata Nowak

« z 2 »