Program Zjazdu Absolwentów

Program uroczystości /29.06.2013 r./
ZJAZD ABSOLWENTÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WRZEŚNICY

11.00 – 11.45 – potwierdzenie obecności,    odbiór materiałów reklamowych
11.45 – przejście do kościoła
12.00 – 13.00 – msza św. w kościele we Wrześnicy
13.15 – 14.30 –  CZĘŚĆ OFICJALNA /sala gimnastyczna/
14.30 – 16.30 – spotkania absolwentów, zwiedzanie szkoły, poczęstunek na boisku szkolnym

Dla zgłoszonych uczestników – BAL ABSOLWENTÓW – od godz. 20.00