Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować”

W roku szkolnym 2014/2015 programem pierwszej pomocy przedmedycznej zostały objęte dzieci z klas I-III. Od listopada do marca prowadzone były zajęcia w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej w wymiarze 3 godzin dla każdej klasy. Zajęcia dotyczyły następujących tematów:
• bezpieczeństwo;
• ocena przytomności i wzywanie pomocy;
• pozycja boczna;
• resuscytacja krążeniowo – oddechowa.
Każdy z uczniów podczas takich zajęć musiał zaprezentować cały schemat czynności ratujących życie z wykorzystaniem fantomów Mini Anne. Dzieci z przejęciem ćwiczyły udzielanie pierwszej pomocy, a ponadto uświadomiły sobie, że każdy – nawet najmłodszy, jest w stanie pomóc drugiemu człowiekowi.
Program będzie kontynuowany w przyszłym roku szkolnym.
Prowadzący zajęcia: Gerard Kucharski