Procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19

Procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19:

PROCEDURY W OKRESIE EPIDEMII COVID SP (pdf 585 KB)

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ (pdf 441 KB)

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ (pdf 576 KB)

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW (pdf 639 KB)

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI SZKOLNEJ (pdf 521 KB )

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ (pdf 433 KB)

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA SZKOLNEGO (pdf 609 KB)

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W SEKRETARIACIE (pdf 524 KB)

ZASADY HIGIENY, CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI (pdf 555 KB)

REGULAMIN SZKOLNEJ PRACOWNI KOMPUTEROWEJ (pdf 429 KB)

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH (pdf 539 KB)

ZASADY I PRZEBIEG EWAKUACJI UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW (pdf 426 KB)

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI SZKOLNEJ (pdf 521 KB)

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ (pdf 470 KB)

REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH (pdf 555 KB)

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19 DZIECKA /PODOPIECZNEGO (pdf 742 KB)