Procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19

Procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19:

PROCEDURY W OKRESIE EPIDEMII COVID SP

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI SZKOLNEJ

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA SZKOLNEGO

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W SEKRETARIACIE

ZASADY HIGIENY, CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

REGULAMIN SZKOLNEJ PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

ZASADY I PRZEBIEG EWAKUACJI UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI SZKOLNEJ

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19 DZIECKA /PODOPIECZNEGO