Prezentacja projektów edukacyjnych

24.06.2015r. odbyła się prezentacja projektów edukacyjnych przygotowana przez uczniów klasy II. Uczniowie pracowali w sześciu grupach pod kierunkiem nauczycieli. Opracowane zostały następujące projekty: „Ratuj z nami- pierwsza pomoc”, „Głowa do góry! Niebo jest ciekawe”, „Wirtualny przewodnik po szkole”, „Wir fahren nach Berlin”, „Wycieczka po Londynie”, „Wulkany”.

Wszystkie projekty zostały przygotowane na bardzo wysokim poziomie. Wkład uczniów w pracę nad budową, np. Układu Słonecznego, budki telefonicznej w londyńskim stylu, London Eye, Tower Bridge, autobusu Routmasfer. Drugoklasiści w formie prezentacji multimedialnej i zdjęć udokumentowali etapy swojej pracy. Efekt pracy wszystkich grup posłużą jako pomoce dydaktyczne.

Prezentacja projektów edukacyjnych