PODZIĘKOWANIE

W imieniu całej społeczności szkolnej serdecznie dziękuję Panu Sławomirowi Żydowskiemu – właścicielowi Serwisu „Pomoc Komputerowa” w Sławnie, za przekazanie laptopa dla ucznia naszej szkoły. Sprawny sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu to dziś podstawowe narzędzie edukacji. Dzięki takiemu wsparciu uczeń może aktywnie uczestniczyć w lekcjach online, przesyłać prace domowe, pisać sprawdziany, rozwiązywać testy, a także być w kontakcie z rówieśnikami.
To wspaniałe, że w tej trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, znajdują się osoby o wielkim sercu, wspierające bezinteresownie szkołę i jej uczniów.

Dziękuję!
Iwona Duszyńska – Dyrektor Szkoły